Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)


Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία:
Φύλο:


Ηλικία:
Το βάρος σε κιλά:
Το ύψος σε εκατοστά:
 
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) του παιδιού σας υπολογίζεται απλά από σχετικές κλίμακες σε εκατοστιαίες θέσεις που έχουν προκύψει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μάθετε περισσότερα.

Βήμα 10

Για να υπολογίσετε το ΔΜΣ του παιδιού σας ακολουθήστε τον παρακάτω τύπο

ΔΜΣ= βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)2

Βήμα 20

Σύμφωνα με τον αριθμό που προκύπτει, βρείτε σε ποια θέση ανήκει στον παρακάτω πίνακα.

ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΤΗ

50η εκ.θέση αγόρι

50η εκ.θέση κορίτσι

85η εκ.θέση αγόρι

85η εκ.θέση κορίτσι

95η εκ.θέση αγόρι

95η εκ.θέση
κορίτσι

5

15.3

15.2

16.7

16.9

17.7

18.1

6

15.3

15.3

16.8

17.1

17.9

18.4

7

15.5

15.4

17.1

17.4

18.3

18.8

8

15.7

15.7

17.5

17.8

18.8

19.4

9

16.0

16.1

18.0

18.4

19.5

20.2

10

16.4

16.6

18.6

19.1

20.2

21.1

11

16.9

17.2

19.3

20.0

21.1

22.2

12

17.5

18.0

20.1

20.9

22.1

23.3

13

18.2

18.8

20.9

21.9

23.1

24.4

14

19.0

19.6

21.9

22.9

24.2

25.5

15

19.8

20.2

22.8

23.7

25.2

26.3

16

20.5

20.7

23.7

24.2

26.1

27.0

17

21.1

21.0

24.4

24.7

26.9

27.4

18

21.7

21.3

25.0

24.9

27.5

27.7

Βήμα 30

  • Εάν ο ΔΜΣ είναι μέχρι την 85η εκατοστιαία θέση, το παιδί θεωρητικά έχει φυσιολογικό βάρος.
  • Εάν ο ΔΜΣ είναι μεγαλύτερος από την 85η θέση, το παιδί θεωρείται υπέρβαρο.
  • Εάν ο ΔΜΣ είναι μεγαλύτερος από την 95η θέση, το παιδί θεωρείται παχύσαρκο.


Πίσω στην αρχική